SORULAN SORU

Üveysilik nedir?

CEVAP

Sorunuza Efendi Hz.lerinin sohbetinden cevap verelim inşallah.

Evladım,
Evliyanın Hızır (as) nuraniyetinden veya Peygamber varisi olan zatların ruhaniyetinden faydalanarak manevi terbiye altında yetişmesine üveysilik yolu denir.

Bir başka deyişle, Üveysilik cismani olarak görüşmeleri mümkün olmayan kişilerin rüya veya hal yoluyla manen görüşmeleridir ki bu yolun piri Veysel Karani Hazretleridir.

Veysel Karani Hazretleri Peygamber Efendimizi görmeden, maddi değil, manevi feyzinden yararlanarak tekamül etmiştir. Bu yolla pek çok evliyaullah yetişmiştir. Bunlardan bazılarını söylemek gerekirse;

Ebul Hasan-il Harakani (ks) Hazretleri, tam on iki yıl Beyazıid-ı Bestami (ks) Hazretlerinden istifade ederek feyz almış ve seyri sülûkunu tamamlamıştır. Keza Abdullah Tusteri Hazretleri de öyle.

Aynı şekilde Şah Nakşibendi Hazretleri, Abdulhalik Gucduvani Hazretlerinin ruhaniyetinden feyz almıştır.

Ladikli Ahmet Efendi Hazretleri, Hızır (as)’dan feyz almıştır.

Üstadım Bilal Baba Hazretleri de üveysilik yolundan yetişmiş bir Mürşid-i Kamildir. Ukkaşe (ra) Hazretlerinin manevi terbiyesi altında seyri sülûkunu tamamlamış ve irşad vazifesi ile görevlendirilmiştir.

Çevresindeki bazı insanlar Bilal Babaya, Ukkaşe (ra) Hazretlerinin böyle bir manevi terbiyede bulunamayacağını söyleyerek, itiraz ederlerdi. Bilal Babamda; “Evladım üstadımızı sorarlarsa Veysel Karani’dir deyin” derdi.

Üveysilik yolunun tek manevi yetiştiricisi Veysel Karani Hazretleri değildir. Bu yolun manevi yetiştiricileri başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, Hızır (as) ve Mürşid-i Kamillerdir. Mürşid-i Kamil olmayanlardan üveysilik yolunda yetiştirici olamaz.

Evladım, Mürşid-i Kamilin bedeni ölür, ruhu ölmez. Mürşid-i Kamilin ruhu kınındaki kılıca benzer. Ölümünden sonra ise cismani alakalardan soyulduğu için kınından çıkmış kılıç gibi olur. Ruhaniyetleri anıldığı yerde hazır olur.

Not: Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hazretleri vefatından önce, sevenlerine edebe ve usullere riayet etme şartıyla zakirlere biat etmelerini ve sağlığından olduğu gibi vefatından sonra da dervişlerine himmet edeceğini ve manevi himayesinde bulunduracağını söyleyerek üveysilik yolunu, sevenlerine (tebasına) bildirmiştir.
Okunma Sayısı : 4803

Soru Tarihi: 7.8.2015

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *