SORULAN SORU

Abdullah Babamızın dokuz pirandan icazetli olmasının sebebi nedir? Tüm bu tarikatlarda üstad olması evlatları için bir ayrıcalık mıdır?

CEVAP

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri 400 yılda bir gelen ulu azam Evliyaullahtandır. Ahir zamanın en debdebeli günlerinde Allah ve Resulünü tanıtabilmek için ömrünü vakfeden bir mürşidi kâmildir.

Mehdi Resulün zuhurundan önce geldiğinden ve kendisinden sonra Mürşid-i Kamil yetişmeyeceğinden ve Abdullah Babamızda muazzam bir istidat olmasından dolayı maneviyatta çok büyük ilgi teveccüh görmüştür.

Piran hazeratının manevi emanetleri yerine ulaştırabilecek, kendilerini temsil edebilecek, dervişlerin kendi istidatlarına göre onları manevi terbiye edeceğini olan inançlarından ötürü piri piran hazeratının hepsi “Bizi de temsil et” diye Abdullah Babam Cennet mekâna yetki vermişlerdir.

Bütün Piri, Piran hazeratı yetki vermek istemişlerdir lakin Efendi Hz.lerinin yaşadığı coğrafyada pek dervişleri bulunmadığı ve o piran efendilerimizin yolunda gidecek mizaçta insanlar olmadığından dolayı Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri maruzatını bildirerek sadece dokuz piri piran hazeratından ders vermeye yetkili kılınmıştır.

Efendi Hz.leri kendisine tabi olan dervişlerine kendi istidadına göre tekâmül ve manevi olarak himmet etmektedir.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin bütün kolların temsilcisi olması başlı başına Efendim Hazretlerinin dervişlerine çok büyük bir ikram ve iltifattır.

“Abdullah Baba Hazretleri İzmir’in Tire ilçesinde Nazillili Ali Efendi Hazretlerinin Halifesi Çapar Hafız ismi ile matuf Nakşibendî şeyhi Hafız Şaban Efendi’yi ziyarete gider. Bu zât Abdullah Baba Hazretlerini evinde misafir ettikten sonra ona karşı hürmet ve saygı gösterip, kendisine ikramda bulunur. Şaban Efendinin talebeleri, üstatlarına;

─ Efendim bu zata karşı gösterdiğiniz saygının hikmeti nedir, diye sorduklarında şöyle cevap verir;

─ Evladım bize piranlardan bir kişi teveccüh ediyor, Abdullah Efendi’ye ise dokuz piran teveccüh edip destekliyor. Onun için bu mübarek insanın maneviyatına hürmet ediyorum.”

Cennet Mekan Üstadımız; 1978 yılında Üstadımızın yanına ziyarete gitmiştik. Mübarek, bize sohbet ettikten sonra kendisine; "Efendim Nevşehir'den bir arkadaşımızın basireti açıldı. Kabir halinden anlar oldu" dedim. Üstadımız o kalp gözü açık arkadaşa dönerek şöyle sordu;

"Evladım Abdullah Ağabey'ini nasıl seviyorsun?

O da; "Canımdan çok seviyorum" dedi. "Nerede çalışıyorsun?" diye sordu

"Tekstil fabrikasında" dedi.

"Abdullah ağabeyin sana o işten çıkacaksın" derse ne dersin?", "Çıkarım Efendim".

"Ailenden boşan derse ne dersin?", "Boşanırım Efendim" deyince Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hz.leri şöyle devam etti; "İşte oğlum, Abdullah Ağabeyine olan bu sevgin seni bu makama getirmiş" dedi.

Orada bulunduğumuz sırada Çorumlu dervişlerden bir tanesi Hacı Mustafa Efendi Hz.lerine sordu;

 "Efendim Nevşehirli dervişlere çok hürmet edip seviyorsunuz, sebebi hikmeti nedir?"

Hacı Mustafa Efendi Hazretleri şöyle cevap verdi;

 "Oğlum sizler yanımda onlar ise canımdalar. Ta Nevşehir'den çıkıp aşk ile muhabbet ile bizi ziyarete geliyorlar. Evladımız Abdullah Efendi'yi on iki piran Hz.leri de destekliyor " diye açıklama yaptı.
Okunma Sayısı : 4410

Soru Tarihi: 30.1.2016

Yorumlar
ismail

Allah yanında ve canın olanlardan olmayı kardeşlerimize nasip eylesin.

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *